Latvijas mikrobioma projekts sadarbībā ar “Anti-Aging Institute”

Latvijas mikrobioma projekts
SADARBĪBĀ AR 

Anti-Aging Institute
 
Cilvēka mikrobiomam ir izšķiroša nozīme gan veselības uzturēšanā, gan slimību izraisīšanā. Vairākām baktēriju sugām, mikroorganismu gēniem un enzīmiem ir pierādīta būtiska saistība ar dažādām slimībām un uztura paradumiem, un nākotnē paredzami arvien jauni atklājumi, par to kā mikrobioms kopumā un atsevišķas tā komponentes ietekmē veselību. 
 
Latvijas mikrobioma projekts ir sabiedriskās zinātnes iniciatīva zarnu mikrobioma pētniecībai. Projekta mērķis ir Latvijas iedzīvotāju mikrobioma raksturošana, papildus nosakot kā iedzīvotāju diētas un dzīvesveida paradumi ietekmē zarnu mikrobioma sastāvu, bet mikrobioma sastāvs – cilvēka veselību.

Dalība projektā!

Projektā aicināti piedalīties Latvijas iedzīvotāji, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē, nodot asins un fēču paraugus.  

500 dalībniekiem par simbolisku samaksu ir unikāla iespēja noskaidrot sava zarnu mikrobioma sastāvu!
 

Latvijas mikrobioma projekts  sadarbībā ar “Anti-Aging Institute

Projekta dalībnieku nodotie paraugi un dokumentācija tiks nogādāta Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur tos atbilstoši apstrādās un analizēs. Trīs mēnešu laikā (no paraugu nodošanas datuma), katra projektā iesaistītā persona saņems sagatavotu, pārskatāmu analīzes rezultātu.

Piedalīšanās kārtība:

 

 

 

 

 

Pētījuma dalībniekiem - solis 1   Pētījuma komplektu un aizpildāmos dokumentus iespējams saņemt “Anti-Aging Institute” reģistratūrā, Baznīcas ielā 18, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 19:00;
 
Pētījuma dalībniekiem - solis 2    Pēc nepieciešamo dokumentu un komplekta saņemšanas, pētījuma dalībniekam trīs dienu periodā jāaizpilda izsniegtā uztura dienasgrāmata un norādītajos laikos jāievāc fēču paraugi; 
 
 Pētījuma dalībniekiem - solis 3  Pēc trīs dienu perioda pētījuma dalībnieks piesakās asinsanalīžu veikšanai “Anti-Aging Institute”. Reģistratūras tel.: +37167847718;
 
Piedalīšanās kārtība - 4 solis    Ierodoties uz analīžu veikšanu, pētījuma dalībniekam līdzi jāņem un klīnikas reģistratūrā jānodod izsniegtais pētījuma komplekts un aizpildītie dokumenti un paraugi. 
 

Zarnu mikrobioma analīžu un pētījuma lietderība:

+ Iegūtie dati ļauj precīzi apzināt savu ikdienas uzturu un izprast tā ietekmi uz mikrobiomu, līdz ar to - visa organisma veselību.
+ Vieglā rādījumu interpretācija ļauj operatīvi un precīzi noteikt dažādu slimību riskus. 
+ Mikrobioma analīzes ir lielisks materiāls, ko izmantot turpmāk sadarbībā ar ārstējošo ārstu vai uztura speciālistu (uztura korekcijas gadījumā). Iegūtā informācija paplašina izpratni par kopējo veselības stāvokli un ļauj daudz efektīvāk izvēlēties taktiku tās saglabāšanai vai uzlabošanai.
Pētījumā iegūto analīžu rezultātu salīdzināšana ar atkārtotām analīzēm ļauj precīzi novērtēt izvēlētās ārstniecības taktikas vai uztura maiņas lietderību.
+ Iegūtie dati palīdzēs attīstīt uz mikrobiomu balstītas diagnostikas vai terapijas pieejas.

Pieteikties pētījumam iespējams “Anti-Aging Institute”: +371 25418181, +371 67847718 vai https://latvijasmikrobioms.lv/kontakti/ 
Vairāk informācijas par projektu atradīsiet www.latvijasmikrobioms.lv

Latvijas mikrobioma projekts